*Przewodnik po Kole*

Interdyscyplinarny przewodnik po Kole


WYCIECZKI BLIŻSZE I DALSZE  PO KOLE

Trasy wycieczek wiodą ulicami naszego miasta Koła. Pozwalają one w ciągu 4 dni poznać najbliższą nam okolicę. Zróżnicowana rzeźba terenu, interesująca budowa geologiczna, stosunkowo bogata flora oraz cenne zabytki architektury i sztuki pozwalają zaliczyć nasze miasto do atrakcyjnych w województwie wielkopolskim.

Trasa wędrówki umożliwia turyście swobodny wybór najbardziej interesujących stanowisk. Proponujemy następujący plan i program zwiedzania:

 • I dzień (3 godziny) – historia i tradycje miasta (ruiny zamku, Muzeum Technik Ceramicznych)

(opis trasy)

 • II dzień (3 godziny) – zabytki sakralne (fara, kościół klasztorny, kościół ewangelicki)

(opis trasy)

 • III dzień (3 godziny) – zabytki świeckie na Starym Mieście (spichlerz zbożowy, ratusz, gmach Urzędu Miejskiego)

(opis trasy)

 • IV dzień (4 godziny) – kolskie tablice i pomniki

(opis trasy)

Cele naszej wędrówki:

 • Poznanie miasta Koła– historii, zabytków i ich miejsca w historii narodowej   i powszechnej.
 • Zrozumienie zależności pomiędzy historią powszechną, narodową i regionalną.
 • Rozwijanie umiejętności obserwacji i właściwej interpretacji zjawisk.
 • Pogłębienie rozumienia powiązań między przeszłością, teraźniejszością a przyszłością.
 • Dostrzeganie i wykazywanie zmian relacji między człowiekiem  a środowiskiem.
 • Uświadomienie zagrożeń środowiska najbliższej okolicy.
 • Poznawanie specyfiki własnego regionu.
 • Dostrzeganie i wartościowanie zmian zachodzących w otaczającym środowisku.
 • Poznawanie działań służących poprawie stanu środowiska w regionie.
 • Kształtowanie własnej odpowiedzialności za stan środowiska.
 • Integrowanie wiedzy z umiejętnościami historycznymi.
 • Kształtowanie postaw tolerancji wobec odmiennych postaw.
 • Praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy.
 • Ocena stylu życia mieszkańców naszego miasta.
 • Uatrakcyjnienie realizacji planów nauczania z przedmiotów ujętych w przewodniku: historii, języka polskiego, kultury, geografii, biologii, WoS, chemii i religii.

Apel do uczestników wycieczki:

 • Zachowujemy  i poruszamy się zgodnie z ustalonym regulaminem, obowiązującym na wycieczkach,
 • Nie pozostawiamy żadnych odpadów,
 • Podporządkowujemy się poleceniom opiekuna prowadzącego wycieczkę.

Zapraszamy na wędrówkę po naszym mieście!

Reklamy

Możliwość komentowania jest wyłączona.

%d blogerów lubi to: